Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

4. praktik: forslag til emner eller projekter

Vi samarbejder gerne med dig om 4. praktik. Vi er lydhør over for dine ideer og vil strække os så langt som vi kan for at give dig plads til at lave den undersøgelse du ønsker. Når det er sagt, er det vigtigt for os at pointere at dette selvfølgelig skal ske i et ordentligt og forsvarligt samarbejde med de elever der skal involveres. Vi hjælper dig med at indhente samtykke erklæringer og lignende tilladelser så lang hen af vejen vi kan og i de situationer hvor din problemstilling kræver det. Vi kan ikke garantere at de unge du ønsker at benytte som genstand for undersøgelse ønsker at medvirke.

Nedenfor kan du lade dig inspirere af emner eller problemstillinger, som vi på STU Ikast-Brande kunne tænke os at du eventuelt hjælper os med at løse, eller kommer med din analyse af.

  • Arranger en diskoteksaften
  • Lav et forløb med de unge i forhold til at forberede dem på hensigtsmæssig ageren på de sociale medier og eventuelt undervisning i hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige apps (herunder kan du spørge dig selv: 'hensigtsmæssige for hvem?')
  • Lav et forløb med fokus på at hjælpe de unge i Startboligerne ud i de etablerede klubber i byen, med henblik på inklusion i nærmiljøet

 

STU Ikast Brande
Hagelskærvej 15
7430 Ikast
E-mail: stu@ikast-brande.dk
Tlf.: 99 60 52 90