Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tavshedspligt

Tavshedspligt:

  • Du er omfattet af tavshedspligten efter Borgerlig straffelovs § 152. Dette skriver du under på i ved praktikkens start.
  • Husk at tavshedspligten også gælder på sociale medier. Brug derfor disse med omtan-ke.
  • Tavshedspligten gæder ogsåefter endt ansætelse.

læs mere om tavshedsplig på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=112589

og: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411

STU Ikast Brande
Hagelskærvej 15
7430 Ikast
E-mail: stu@ikast-brande.dk
Tlf.: 99 60 52 90