Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Yderlig info om STU Ikast-Brande

Målsætningen for STU Ikast-Brande hviler til dels på 'Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov' samt vores egne målsætninger og værdigrundlag.

Vores målsætning

På STU Ikast-Brande er målsætningen for uddannelsesforløbet at skabe bedst og mest mulig sammenhæng med elvernes ungdomsliv og voksenliv.

Formålet med ungdomsuddannelsen er;
- At lære eleverne at leve deres eget liv
- At udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan deltage selvstændigt og aktivt i deres voksenliv
- At lære eleverne at tage stilling til og/eller få kendskab til ungdommens- og voksenlivets problemstillinger

Vores værdigrundlag

Vores tilgang til eleverne er ressourcefokuseret og anerkendende, hvilket afspejles i vores undervisning, som bygger på indblik, respekt, tillid og troværdighed.

Lovgrundlag

Af Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov §§ 1-2 fremgår det, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse med det formål, at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsens indhold

Som det fremgår af Bekendtgørelsen nr. 974 af 19-07-2007 §9 , skal uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov omfatte følgende:
1. En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan heri indgå fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.
2. En specifikt målrettet det, der kan støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. Der kan heri indgå fag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede aktiviteter. Der kan også indgå fag, der forbereder til og giver træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner.
3. Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Uddannelsestilbuddet er på 4 timer dagligt - tiden er planlagt mellem fælles og individuel undervisning. Derudover er 2/3 undervisning og 1/3 praktik eller praktiske aktiviteter fordelt over de 3 skoleår.
Da skolen er åben 7 t. pr. dag man.-tors. og 6 t. fre. er tiden udover et aktivitets- og samværstilbud i henhold til servicelovens §104.

STU Ikast Brande
Hagelskærvej 15
7430 Ikast
E-mail: stu@ikast-brande.dk
Tlf.: 99 60 52 90