Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

OCN og kompetencebeviser

I efteråret 2013 begynder vi at anvende OCN-metoden.

Kvalitetssikring og validering af STU i Danmark

Projektet hedder Rød Tråd og er et samarbejde mellem UU, STU og jobcenter/aftagere i en række kommuner.

Samarbejdet omkring OCN-metoden skal:

  1. sikre at de unge får et validt bevis for deres læring på STU
  2.  gøre det lettere for STU-udbydere at tydeliggøre elementerne og kvaliteten i den læring de formidler
  3. sikre fælles sprog i samarbejdet mellem UU, STU og potentielle aftagere.

OCN-metoden kommer oprindeligt fra England og anvendes til at validere uformel læring - eller sagt på en anden måde:
- at give mennesker papir på det, de lærer uden for det formelle skolesystem.

OCN-metoden bliver også anvendt til at certificere læring fra produktionsskoler, ungdomsskoler, jobtræning, erhvervspraktikker og andre uformelle læringsudbydere rundt i Danmark.

STU Ikast Brande
Hagelskærvej 15
7430 Ikast
E-mail: stu@ikast-brande.dk
Tlf.: 99 60 52 90