Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om os

Individuelt uddannelsesforløb - der virker

 STU Ikast-Brande

Ikast-Brande Kommunes Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
er et uddannelsestilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år.


Gruppen af unge med særlige behov omfatter blandt andre

 • unge med autisme
 • unge med ADHD eller andre psykiske lidelser
 • unge med svære bevægelseshandicap
 • unge multihandicappede
 • unge med en erhvervet hjerneskade
 • unge udviklingshæmmede
STU er en 3-årig uddannelse for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. De første 12 uger bruger vi på at finde ud af, hvor eleven står fagligt og socialt, samt hvordan eleven står i forhold til erhvervspraktik. Det gør vi for at kunne udarbejde den bedst mulige uddannelsesplan med fokus på den enkeltes behov, evner og muligheder.
 
Hos os er den enkelte elev unik, og vi tilrettelægger og skræddersyer derfor uddannelsen helt individuelt. Vi udarbejder en uddannelsesplan sammen med UU-vejleder og i samarbejde med eleven og evt. forældre.
 
Så uanset, hvilke forudsætninger de enkelte har, når de starter hos os, sker der en udvikling - socialt, fagligt og erhvervmæssigt. Elevernes udviklingspotientiale er forskelligt, og vi tilrettelægger undervisningen så den passer til den enkelte, men også at du vil få udfordringer og komme i situationer hvor du vil blive præsenteret for emner eller læring som er nye for dig. Vi støtter dig, så du får tilpasse udfordringer, og hjælper dig til at blive tryg i din hverdag hos os.
 
Vi har også afklaringsforløb, eller individuelle tilbud, for dig, der er et sted i dit liv hvor du har brug for støtte til:
 • At tage FVU/VUC i små dele 
 • Et afklaringsforløb og en tidsbegrænset individuel støtte ordning
 • Indgå i arbejdsmarkedsrettede forløb der er skræddersyet til den enkelte unge, i et samarbejde mellem Gartneriet Garland, Ikast-Brande kommunes arbejdsmarkedsafdeling og STU Ikast-Brande.

Optagelseskrav for at bliv STU elev:

 • Den unge skal have afsluttet grundskolen
 • Den unge må ikke være over 25 år
 • Den unge må ikke benytte andre ungdomsuddannelser

 

STU Ikast Brande
Hagelskærvej 15
7430 Ikast
E-mail: stu@ikast-brande.dk
Tlf.: 99 60 52 90