Gå til hovedindhold

Disse fag har vi på STU Ikast-Brande

Her kan du se mere om de fag vi har på STU'en

Klar-parat-praktik

Formål med faget:

- Blive godt klædt på til praktik og det fremtidige arbejdsmarked

- Få indsigt i hvilke rettigheder jeg har på min arbejdsplads

- Få kendskab til begreberne fysisk og psykisk arbejdsmiljø

- Få viden om hvilke faktorer der er vigtige for et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

- Få viden og indsigt i ” hvad er arbejdsplads kultur”

- Besøge forskellige virksomheder

Eksempler på undervisning:

- Lav dit eget cv

- Forberedelse til praktik: lave personlige, faglige og sociale mål for praktikken

- Finde dine styrkesider: Arbejde med selvværd og selvtillid

HY-KO-LIV

Formål:

- Eleverne skal i faget HYKOLIV (hygiejne, kost og livsstil) tilegne sig færdigheder og viden om:
- Almen hygiejne/køkkenhygiejne og kend dit køkken
- Mad, smag, fødevarebevidsthed og sundhed
- Madlavning, måltider og madkultur

Eleverne er delt i 2 hold med hver deres underviser, hvor de på skift har 2x4 timers teori og 2x4 timers indkøb og madlavning indenfor et fastlagt tema.

Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og madvalg. De skal tilegne sig viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundheds værdi og bæredygtighed

Gennem alsidige teoretiske og praktiske læringsforløb skal eleverne udvikle selvværd, nysgerrighed, madlavningsglæde og læring, samt opleve værdien af et fællesskab med øvrige stu elever omkring de til beredte måltider.

Eksempler på Undervisningstemaer:

- Madlavning og måltider i relation til kulturen i Danmark og i verden
- Fastfood
- Fra jord til bord
- Økologi og økologiske madvarer/måltider
- Vegetar mad og bæredygtighed
- ”Smagens dag” med udgangspunkt i de 5 grundsmage (tilmeldt forløb på landsplan)
- ”Go Cook” smagekassen (tilmeldt forløb på landsplan)
- Kostrådene og madpyramiden
- Fødevarebevidsthed og madspild
- Indkøb og indkøbsvaner
- Naturens spisekammer
- Bagning og bage teknikker

Naturfag

Formål 

Formålet med undervisning i naturfag er, at eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, teknologi, miljø og sundhed.

Alt efter årstiderne benytter vi naturen i og omkring Ikast i undervisningen.

Vi har et godt samarbejde med Harrild Hede Naturcenter, hvor naturvejledere gennemfører forskellige arrangementer afstemt efter årstiderne.

Vi har lavet aftale med Ikast Bio, Bakkehuset og Ikast Bibliotek om at holde arealerne rundt om bygningerne rene. Til gengæld kan vi sammen med Ikast Bio, to til tre gange årligt, invitere alle i dagtilbud indenfor Psykiatri og Handicap i Ikast-Brande kommune i biografen med sodavang og popcorn. På Ikast Bibliotek får vi hver gang varm kakao eller kaffe.

Temaer

 • Kultur eller natur
 • Biodiversitet / mangfoldighed
 • Årstidernes betydning for naturen
 • Vandets vej
 • Vejret og dets påvirkning på os - kroppens reaktion på kuldepåvirkning
 • Menneskelige indflydelse på naturen
 • Global opvarmning / klimaændringer / forurening
 • Hvad kan vi gøre for vores fælles klode
 • Jagt
 • FN's verdensmål

Praktiske opgaver

 • Sweeper
 • Forsøg med dyr og planter
 • Træer
 • Kulde / varme
 • Isolering / tøj
 • Svampeture
 • Livet i søen og åen
 • Havmiljøvogter
 • Naturbingo
 • Skydning
 • Mad over bål
 • Sjove paktiske forsøg

Temaundervisning

I temaundervisningen arbejder vi med dét, vi kalder ”Årshjulet”.

Årshjulet består af følgende temaer:

 • Identitet
 • Socialisering/mangfoldighed
 • Viden om verden i historie og geografi
 • FN’s verdensmål
 • Det offentlige rum/genbrug
 • Medborgerskab/menneskerettigheder
 • Fremtiden/boformer/fritid
 • Seksualvejledning

Undervisningen kan både foregå i klasselokalet eller uden for STU, alt efter, hvad der giver eleverne det bedste fagligt og/eller personlige udbytte af undervisningen. Det er også varierende om undervisningen består af lærerstyret klasseundervisning, individuelt arbejde eller gruppearbejde.

Social dag

Vores sociale dag har vi hver fredag. Her følger vi kalenderåret med de forskellige årstider, højtider og andre mærkedage. For at understøtte temaerne bedst muligt bl.a. i forhold til årstiderne, foregår undervisningen ofte ude i naturen.

Det er også på vores sociale dag, at vi motionerer lidt ekstra og tager i svømmehallen, fitness eller anden form for motion/bevægelse.

Vi laver mad og kreative ting i forhold til årets højtider og har generelt ”dét at være sammen om noget” i fokus. Eleverne har ofte høj indflydelse på, hvad indholdet af undervisningen skal være, indenfor de rammer, vi har sat. Et eksempel kunne være, at vi som personale har bestemt, at eleverne skal planlægge at lave en tre retters menu, men det er eleverne, der bestemmer, hvad der skal være på menuen.

Fagundervisning

Undervisningen er differentieret således, at ALLE, uanset fagligt niveau, kan være med.

Vi er af og til på biblioteket, hvor eleverne selv er med til at vælge en frilæsningsbog.

Eleverne læser i deres frilæsningsbog (eller læser nyheder på nettet) hver gang de har dansk, for at videreudvikle eller vedligeholde deres læsefærdigheder.

Noget af tiden arbejder eleverne individuelt i deres arbejdsbøger med emner som:

 • Ordklasser
 • Bogstavernes lyde
 • Kryds og tværs
 • Stumme bogstaver
 • Lydrette/ikke lydrette ord

Disse serier af opgavebøger arbejder eleverne med:

 • Ordtræning
 • Min danskbog
 • X-tra dansk
 • Min dansktræning
 • Bogstavserien
 • Dus med dansk

Derudover bruges internettet også som inspiration. Andre gange går vi i læringskøkkenet og involverer danskfaget ved fx at skulle læse og forstå en opskrift, når der skal bages.

Derudover laver vi også noget fælles i undervisningen. Det kunne fx være:

 • Kahoot
 • Dansk-UNO
 • Dansk- Ludo
 • Finde ting på skolen, der starter med…

Alle elever arbejder individuel ud fra der hvor de er fagligt og deres UU-plan.

De arbejder med matematiske kompetencer indenfor:

- Tal og algebra

- Geometri og måling

- Statistik og sandsynlighed

Eleverne arbejder primært i:

- Matematikfessor

- Rema matematikbøger

- Prøvemateriale fra f.eks. Prøvebanken.dk

- Samt praktiske matematiske opgaver, som finde i dagligdagen f.eks. Indkøb, bagning, opmåling m.m.

Formålet med engelsk er primært at eleverne bliver bedre til  mundtlig kommunikation og forstå engelsk

I Engelsk timen arbejder vi med bla.

- Samtaleark

- STEP 1-6

- Fagspil

- Dokumentar

- Oversættelseer af bl.a. sangtekster

Kreativ

 1. I faget arbejdes der med begrebet i et bredere perspektiv.
 1. Der arbejdes med ”skal” opgaver, hvor alle elever i undervisningen deltaget med de kompetencer de har. Disse ”skal” opgaver består på nuværende af, at lave pynt til kantinen til halloween, jul fastelavn, påske og dimension.

 2. I faget vil vi producere et sortiment af forskellige ting som vi vil forsøge sælge på Garland (butikken). Der håbes på at der løbende vil komme efterspørgsel på de ting der laves. Dem skal eleverne så i fællesskab hjælpe hinanden med at producere.

 3. Når alle eller nogle af eleverne arbejder med samme opgave, handler det om at de samarbejder, nogle af de processer kan minde om at være på arbejdsmarkedet. I processen er målet, at de bliver enige om, hvordan opgaven skal løses, fordele arbejdsopgaverne mellem hinanden, hjælpe hinanden samt acceptere at de kan byde ind med noget forskelligt.

 4. Der arbejdes med, at eleverne kan reparere eget tøj, skabe noget brugbart af gamle tekstiler. Formålet er, at der kan være penge at spare, ved at kunne reparere eller skabe noget nyt af gammelt.
 5. Der forsøges, at udfordre eleverne i at prøve nyt inden for det kreative felt. Det er for at give eleverne mulighed for et indblik i den kreative verden, og derved måske skabe sig en ny interesse inden for dette felt.

 6. Der arbejdes med forskellige materialer og tilgange til faget. Nogle af ideerne sætter skolen i gang og har materialet til det, andre ideer er, hvor eleverne selv har købt materialet og ønsker hjælp til at arbejde med dette. I sådanne processer udfordres elevens kreative formåen og deres evner til at løse problematikker.

 7. I faget kreativ må eleven have gang i 3 projekter. Et stort og to mindre.

 8. Årsagen til at eleverne har gang i to til tre projekter er, at der er elever, der ikke magter, at arbejde med samme projekt en hel skoledag, og har brug for et skift.
 9. I faget kreativ er det vigtigt at vi kommer ud og oplever kultur og natur. Kultur og natur skal vi bruge som inspiration og idegiver, til at arbejde med faget kreativ.

Praktisk forløb/ Bo-træning

- Hvordan vasker jeg tøj; kendskab til at læse vaskeanvisninger og tøj symboler
- Lært at sortere tøj i lys, mørk og hvid vask, samt grader 40-60 90 grader
- Besøg i supermarked og få kendskab til forskellige vaskemidler
- Sætte en vask over med den rette dosering af vaskemiddel og efter følgende hænge tøj til tørre eller i tørretumbler
- Hvordan fjerner jeg pletter på mit

- Kendskab til forskellige rengøringsmidler til brug i din bolig
- Rengøring af ovn og keramisk kogeplade
- Rengøring af køleskab
- Kendskab til korrekt opbevaring af madvarer i køleskab
- Rengøring af mikrobølgeovn
- Hvordan vasker jeg korrekt op i hånden
- Hvilke basisvarer skal jeg have i mit køkkenskab
- Hvilke køkkenredskaber og service skal jeg have i mit køkken
- Rengøring af badeværelse; toilet, håndvask, spejl, gulv og fliser
- Rengøring af stue og soverum. 
- Hvordan lægger man sengelinned på og reder sin seng
- Besøg i STU elevers egen bolig