; ; Disse fag har vi på STU Ikast-Brande
Gå til hovedindhold

Disse fag har vi på STU Ikast-Brande

Her kan du se mere om de fag vi har på STU'en

Klar-parat-praktik

Formål med faget:

- Blive godt klædt på til praktik og det fremtidige arbejdsmarked

- Få indsigt i hvilke rettigheder jeg har på min arbejdsplads

- Få kendskab til begreberne fysisk og psykisk arbejdsmiljø

- Få viden om hvilke faktorer der er vigtige for et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

- Få viden og indsigt i ” hvad er arbejdsplads kultur”

- Besøge forskellige virksomheder

Eksempler på undervisning:

-Lav dit eget cv

-Forberedelse til praktik: lave personlige, faglige og sociale mål for praktikken

-Finde dine styrkesider: Arbejde med selvværd og selvtillid

HY-KO-LIV

Formål:

-Eleverne skal i faget HYKOLIV (hygiejne, kost og livsstil) tilegne sig færdigheder og viden om:
- almen hygiejne/køkkenhygiejne og kend dit køkken
- mad, smag, fødevarebevidsthed og sundhed
- Madlavning, måltider og madkultur

Eleverne er delt i 2 hold med hver deres underviser, hvor de på skift har 2x4 timers teori og 2x4 timers indkøb og madlavning indenfor et fastlagt tema.

Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og madvalg. De skal tilegne sig viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundheds værdi og bæredygtighed

Gennem alsidige teoretiske og praktiske læringsforløb skal eleverne udvikle selvværd, nysgerrighed, madlavningsglæde og læring, samt opleve værdien af et fællesskab med øvrige stu elever omkring de til beredte måltider.

Eksempler på Undervisningstemaer:

- Madlavning og måltider i relation til kulturen i Danmark og i verden
- Fastfood
- Fra jord til bord
- Økologi og økologiske madvarer/måltider
- Vegetar mad og bæredygtighed
-  ”Smagens dag” med udgangspunkt i de 5 grundsmage (tilmeldt forløb på landsplan)
- ”Go Cook” smagekassen (tilmeldt forløb på landsplan)
- Kostrådene og madpyramiden
- Fødevarebevidsthed og madspild
- Indkøb og indkøbsvaner
- Naturens spisekammer
- Bagning og bage teknikker

Naturfag

Formål: 

Formålet med undervisning i naturfag er, at eleverne tilegner sig viden om problemstillinger og sammenhænge, der knytter sig til natur, teknologi, miljø og sundhed.

Alt efter årstiderne benytter vi naturen i og omkring Ikast i undervisningen.

Vi har et godt samarbejde med Harrild Hede Naturcenter, hvor naturvejledere gennemfører forskellige arrangementer afstemt efter årstiderne.

Vi har lavet aftale med Ikast Bio, Bakkehuset og Ikast Bibliotek om at holde arealerne rundt om bygningerne rene. Til gengæld kan vi sammen med Ikast Bio, to til tre gange årligt, invitere alle i dagtilbud indenfor Psykiatri og Handicap i Ikat-Brande kommune i biografen med sodavang og popcorn. På Ikast Bibliotek får vi hver gang varm cacao eller kaffe.

Temaer:

 • Kultur eller natur
 • Biodiversitet / mangfoldighed
 • Årstidernes betydning for naturen
 • Vandets vej
 • Vejret og dets påvirkning på os - kroppens reaktion på kuldepåvirkning
 • Menneskelige indflydelse på naturen
 • Global opvarmning / klimaændringer / forurening
 • Hvad kan vi gøre for vores fælles klode
 • Jagt
 • FN's verdensmål

Praktiske opgaver:

 • Sweeper
 • Forsøg med dyr og planter
 • Træer
 • Kulde / varme
 • Isolering / tøj
 • Svampeture
 • Livet i søen og åen
 • Havmiljøvogter
 • Naturbingo
 • Skydning
 • Mad over bål
 • Sjove paktiske forsøg

Temaundervisning

Social dag

Fagundervisning

Formålet med undervisningen i dansk er at fremme den enkeltes anvendelse og forståelse af sproget. Der vil blive arbejdet målrettet med den enkeltes læsefærdigheder, således at den unge kan kommunikere og forstå tekst i sin hverdag. Den enkelte unge vil blive præsenteret for relevant indhold, således at de danskfaglige kundskaber og færdigheder vedligeholdes og videreudvikles, hvis det er muligt. De unge arbejder projektorienteret, fælles såvel som individuelt.

 

Læsning:

Bøger, brugsanvisninger, opskrifter, aviser

Skrivning:

Opgavebøger, skrive SMS, kommunikerer på Facebook og andre sociale medier, søge relevante oplysninger på nettet, skrive CV

Mundligt:

Udtrykke sig i telefon, kunne gøre sig forståelig over for andre, kunne udtrykke sine behov og følelser gennem et forståeligt sprog, kunne deltage i samtale og diskussion, kunne spørge om hjælp

Praktiske dansk:

Bage, finde opskrifter, læse højt fra aviser, se Ultranyt, se nyheder

Alle elever arbejder individuel ud fra der hvor de er fagligt og deres UU-plan.

 

De arbejder med matematiske kompetencer indenfor:

-Tal og algebra

-Geometri og måling

-Statistik og sandsynlighed

 

Eleverne arbejder primært i:

-Matematikfessor

-Rema matematikbøger

-Prøvemateriale fra f.eks. Prøvebanken.dk

-Samt praktiske matematiske opgaver, som finde i dagligdagen f.eks. Indkøb, bagning, opmåling m.m.

Formålet med engelsk er primært at eleverne bliver bedre til  mundtlig kommunikation og forstå engelsk

 

I Engelsk timen arbejder vi med bla.

-Samtaleark

-STEP 1-6

-Fagspil

-Dokumentar

-Oversættelseer af bla. sangtekster