Gå til hovedindhold

Unik uddannelse

Hvad kan du f.eks. bruge din STU uddannelse til

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og er målrettet unge fra 16 til 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.

På STU Ikast-Brande kan du bl.a.;

 •  Blive bedre til at læse og stave     
 •  Få overblik over din økonomi     
 •  Bruge iPad og smartphone     
 •  Begå dig på de sociale medier   
 •  Afklare fremtidig beskæftigelse     
 •  Træne teori til kørekort  
 •  Gennemføre et forløb med babysimulator 
 •  Gennemføre et selvforståelsesforløb - "Lets Visualize min Autisme"
 •  Socialtræning med 3D briller
 •  Danne nye venskaber     
 •  Være fysisk aktiv     
 •  Lære at lave mad     
 •  Træne det at bo selv     
 •  Finde og være i et praktikforløb   
 •  Kunne begå dig blandt andre unge
 •  Få individuel skema der er tilpasset dig
 •  I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i kommunen; deltage i rideundervisning,   ordblindeundervisning, tage Folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik